Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)
Kurul Üye Özgeçmişleri

 

  Kurul Üyesi Özgeçmiş
1

Atilla ÜNAL

İnşaat Müh.

Eğitim Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1985 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 31.05.1979
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Mart 2003 - Mart 2008)

YFK Üyeliği Mart 2008 - günümüz

 

2

Seyfettin AYÇİÇEK

Jeoloji Müh.

Eğitim Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1989 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 02.01.1990
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Ekim 2002 - Mayıs 2010)
YFK Üyeliği

Mayıs 2010 - günümüz

 

3

Hüseyin ÇELİK

İnşaat Müh.

Eğitim Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1981 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 31.07.1982
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bartın İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Nisan 1998 - Ekim 2001)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Trabzon İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Ekim 2001 - Mayıs 2003)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sivas İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Eylül 2008 - Mayıs 2010)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müd. Yrd. (Mayıs 2010 - Ağustos 2011)

YFK Üyeliği Ağustos 2011 - günümüz

 

4

Yahya TÜMER

İnşaat Müh.

Eğitim Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1989 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 09.07.1990
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Temmuz 2010 - Eylül 2012)
YFK Üyeliği

Eylül 2012 - günümüz

 

5

İsmail ALACA

Şehir Plancısı

Eğitim

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılı lisans mezunu.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2018 yılı lisans mezunu. 

Memuriyet Başlangıcı 12.09.1994
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Mart 2008 - Temmuz 2011)

YFK Üyeliği

Ocak 2013 - günümüz

 

6

Celal YAZICI

İnşaat Müh.

Eğitim Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1996 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 05.01.1998
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Van İl Müdürlüğü, Müdür Yrd. (Ocak 2003 - Temmuz 2010)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Erzincan İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Temmuz 2010 - Eylül 2011)

YFK Üyeliği Haziran 2014 - günümüz

 

7

Mustafa Tahsin BADEM

İnşaat Müh.

Eğitim Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1997 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 25.12.1997
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Haziran 2010 - Nisan 2011)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Genel Müd. Yrd. (Mayıs 2014 - Ocak 2019)

YFK Üyeliği

Nisan 2011 - Mayıs 2014

Ocak 2019 - günümüz

 

8

Erdinç DEMİREL

İnşaat Müh.

Eğitim Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1993 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 24.12.1993
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Siirt Belediyesi, Müdür (Aralık 1993 - Eylül 1995)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Siirt İl Müdürlüğü, Şube Müdürü (2005 - 2008)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Siirt İl Müdürlüğü, İl Müdürü (2008 - 2011)

YFK Üyeliği Ocak 2017 - günümüz

 

9

Recep YILDIRIM

Elektrik-Elektronik Müh.

Eğitim İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1986 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 24.11.1986
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Etüt-Proje ve Yatırım Dairesi, Şube Müdürü (Nisan 2003 - Aralık 2010)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Genel Müd. Yrd. (Ocak 2012 - Şubat 2013)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Temmuz 2014 - Şubat 2017)

YFK Üyeliği

Şubat 2017 - günümüz

 

10

Ufuktan GÜNEŞ

İnşaat Müh.

Eğitim Adana Mühendislik Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1981 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 31.07.1982
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Artvin İl Müdürlüğü, Şube Müdürü (Ocak 1997 - Ağustos 2001)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Artvin İl Müdürlüğü, İl Müdür Yrd. (Ağustos 2001 - Temmuz 2004)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Rize İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Temmuz 2004 - Ağustos 2004)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Artvin İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Ağustos 2004 - Şubat 2010)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Rize İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Şubat 2010 - Temmuz 2010)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Temmuz 2010 - Temmuz 2012)

YFK Üyeliği

Kasım 2017 - günümüz

 

11

Yusuf ÜÇÜNCÜ

Makina Müh.

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1988 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 24.10.1988
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü, Makina İkmal Başmühendis ve Sicil Amiri (Ekim 1999 - Ağustos 2007)

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü (Ağustos 2007 - Haziran 2012)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı, Daire Başkanı (Haziran 2012 - Kasım 2014)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Kasım 2014 - Mart 2018)

YFK Üyeliği

Mart 2018 - günümüz

 

12

İdris ERTUŞ

İnşaat Müh.

Eğitim

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2001 yılı lisans mezunu.

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2015 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 22.03.1990
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Hakkari İl Müdürlüğü, Şube Müdürü (Mart 2003 - Kasım 2006)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Hakkari İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Kasım 2006 - Temmuz 2011)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Temmuz 2016 - Ocak 2019)

YFK Üyeliği

Haziran 2014 - Temmuz 2016

Temmuz 2020 - günümüz

 

13

Sonay AKTAŞ

Mimar

Eğitim

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1989 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 22.10.1990
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü (2010 - 2012)

YFK Üyeliği

Aralık 2018 - günümüz

14

Feriha KOÇ

Mimar

Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1985 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 01.03.1987
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tokat İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Kasım 2005 - Mart 2011)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Haziran 2014 - Nisan 2015)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müd. Yrd. (Nisan 2015 - Temmuz 2019)

YFK Üyeliği

Temmuz 2019 - günümüz

 

15

Davut OĞUZ

Hukukçu

Eğitim

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1992 yılı lisans mezunu.

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2001 yılı lisans mezunu. 

Memuriyet Başlangıcı 27.12.1992
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1'inci Hukuk Müşaviri (2009 - 2012)

Serbest Avukat (2012 - 2020)

YFK Üyeliği

Temmuz 2020 - günümüz

 

16

Muzaffer YILDIRIM

Mimar

Eğitim

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 29.02.2004
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, Şube Müdürü (Haziran 2013 - Temmuz 2021)

YFK Üyeliği

Temmuz 2021 - günümüz

 

17

 

Meral ERTAN BULUT

Mimar

Eğitim

Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2000 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 15.01.2007
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü (Kasım 2019 - Eylül 2021)

YFK Üyeliği

Eylül 2021 - günümüz