Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)
Kurul Üye Özgeçmişleri

 

  Kurul Üyesi Özgeçmiş
1

Atilla ÜNAL

İnşaat Müh.

Eğitim Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1985 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 31.05.1979
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Mart 2003 - Mart 2008)

YFK Üyeliği Mart 2008 - günümüz

 

2

Seyfettin AYÇİÇEK

Jeoloji Müh.

Eğitim Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1989 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 02.01.1990
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Ekim 2002 - Mayıs 2010)
YFK Üyeliği

Mayıs 2010 - günümüz

 

3

İsmail ALACA

Şehir Plancısı

Eğitim

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılı lisans mezunu.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2018 yılı lisans mezunu. 

Memuriyet Başlangıcı 12.09.1994
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Mart 2008 - Temmuz 2011)

YFK Üyeliği

Ocak 2013 - günümüz

 

4

Celal YAZICI

İnşaat Müh.

Eğitim Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1996 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 05.01.1998
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Van İl Müdürlüğü, Müdür Yrd. (Ocak 2003 - Temmuz 2010)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Erzincan İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Temmuz 2010 - Eylül 2011)

YFK Üyeliği Haziran 2014 - günümüz

 

5

Erdinç DEMİREL

İnşaat Müh.

Eğitim Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1993 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 24.12.1993
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Siirt Belediyesi, Müdür (Aralık 1993 - Eylül 1995)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Siirt İl Müdürlüğü, Şube Müdürü (2005 - 2008)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Siirt İl Müdürlüğü, İl Müdürü (2008 - 2011)

YFK Üyeliği Ocak 2017 - günümüz

 

6

Recep YILDIRIM

Elektrik-Elektronik Müh.

Eğitim İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1986 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 24.11.1986
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Etüt-Proje ve Yatırım Dairesi, Şube Müdürü (Nisan 2003 - Aralık 2010)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Genel Müd. Yrd. (Ocak 2012 - Şubat 2013)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Temmuz 2014 - Şubat 2017)

YFK Üyeliği

Şubat 2017 - günümüz

 

7

Ufuktan GÜNEŞ

İnşaat Müh.

Eğitim Adana Mühendislik Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1981 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 31.07.1982
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Artvin İl Müdürlüğü, Şube Müdürü (Ocak 1997 - Ağustos 2001)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Artvin İl Müdürlüğü, İl Müdür Yrd. (Ağustos 2001 - Temmuz 2004)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Rize İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Temmuz 2004 - Ağustos 2004)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Artvin İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Ağustos 2004 - Şubat 2010)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Rize İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Şubat 2010 - Temmuz 2010)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Temmuz 2010 - Temmuz 2012)

YFK Üyeliği

Kasım 2017 - günümüz

 

8

Yusuf ÜÇÜNCÜ

Makina Müh.

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1988 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 24.10.1988
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü, Makina İkmal Başmühendis ve Sicil Amiri (Ekim 1999 - Ağustos 2007)

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü (Ağustos 2007 - Haziran 2012)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı, Daire Başkanı (Haziran 2012 - Kasım 2014)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Kasım 2014 - Mart 2018)

YFK Üyeliği

Mart 2018 - günümüz

 

9

Sonay AKTAŞ

Mimar

Eğitim

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1989 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 22.10.1990
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü (2010 - 2012)

YFK Üyeliği

Aralık 2018 - günümüz

10

Muzaffer YILDIRIM

Mimar

Eğitim

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 29.02.2004
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, Şube Müdürü (Haziran 2013 - Temmuz 2021)

YFK Üyeliği

Temmuz 2021 - günümüz

 

11

Meral ERTAN BULUT

Mimar

Eğitim

Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2000 yılı lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 15.01.2007
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü (Kasım 2019 - Eylül 2021)

YFK Üyeliği

Eylül 2021 - günümüz

 

12

Eyup Gül

İnşaat Yüksek Müh.

Eğitim

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1996 yılı lisans mezunu.

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1998 yılı yüksek lisans mezunu.

Memuriyet Başlangıcı 29.12.1997
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tunceli İl Müdürlüğü, Şube Müdürü (Eylül 2003 – Mayıs 2008)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Bitlis İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Mayıs 2008 – Ekim 2010)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kayseri İl Müdürlüğü, İl  Müdürü (Ekim 2010 –  Ekim 2011)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Ekim 2011- Kasım 2016)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Şubat 2017- Kasım 2018)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manisa İl Müdürlüğü, İl Müdürü (Ekim 2020-Nisan 2022)

YFK Üyeliği

Ağustos 2023 - günümüz

13

Muhammet Ali YILDIZBAKAN

Hukukçu

 

Eğitim

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü (Anadal) 2011 yılı lisan mezunu,

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, 2019-2011 yılı lisans eğitimi.

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı, 2016 yılı Yüksek Lisans mezunu.

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2018 yılı lisan mezunu.

ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Lisans eğitimi devam ediyor,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitin Enstitüsü, Taşınmaz Hakları ve Yönetimi, Yüksek lisans eğitimi devam ediyor.

Memuriyet Başlangıcı 03.12.2013
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avukat

YFK Üyeliği

Kasım 2023 - günümüz

 

14

Ayhan UÇAK

İnşaat Mühendisi

Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1985 Lisans Mezunu

Memuriyet Başlangıcı

23.05.1986

Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü – Şube Müdürü (1990-1993)

Bitlis Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü -  Şube Müdürü (1993-1996)

Bitlis Köy Hizmetleri İl Müdürü (1996-1997)

Muş Bayındırlık ve İskan İl Müdürü (Şubat 2000- Eylül 2008)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Denetim Şube Müdür V. (2014-2018)

YFK Üyeliği

Kasım 2023 - günümüz

15

Mehmet SEVMİŞ

İnşaat Mühendisi

Eğitim

Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi

Anadolu Üniversitesi İş Dairesi

Memuriyet Başlangıcı

12.04.1986

Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Hakkâri Bayındırlık Yapım Şb. Md. (2000 yılı)

Şırnak İl Bayındırlık ve İskân Müdürü (06.12.2007)

Kırıkkale İl Bayındırlık ve İskân Müdürü (06.12.2008)

Hakkâri Üniversitesi Yapım İşleri Teknik Daire Başkanı (2009 yılı)

Diyarbakır Bayındırlık ve İskân Müdürü (28.05.2010)

Muş Çevre Şehircilik İl Müdürü (25.01.2020)

Mardin Çevre Şehircilik İl Müdürü (30.07.2020)

YFK Üyeliği

Kasım 2023 - günümüz

 

16

Elif UZ

Mimar

 

Eğitim Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1995 yılı lisans mezunu.
Memuriyet Başlangıcı 26.12.1997
Önceki İdari Yöneticilik Görevleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü (Ağustos 2007 – Mayıs 2011)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (Mayıs 2011 – Ocak 2019)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı 

(Ocak 2019 – Kasım 2023)

YFK Üyeliği

Kasım 2023 - günümüz