Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)
Birim Fiyat Arşivi

Önceki Yıllara ait Birim Fiyat Kitapları

1933 1946 1954

1967-kısım1

1967-kısım2

1968 1969 1970 1973
1974 1975 1978 1980 1981

1982-kısım1

1982-kısım2

1983 1984
1985

1986-kısım1

1986-kısım2

1986-kısım3

1986-kısım4

1987-kısım1

1987-kısım2

1987-kısım3

1987-kısım4

1987-kısım5

1988-kısım1

1988-kısım2

1988-kısım3

1988-kısım4

1989-kısım1

1989-kısım2

1990-kısım1

1990-kısım2

1990-kısım3

1990-kısım4

1991-kısım1

1991-kısım2

1991-kısım3

1991-kısım4

1992-kısım1

1992-kısım2

1992-kısım3

1992-kısım4

1993-kısım1

1993-kısım2

1993-kısım3

1994-kısım1

1994-kısım2

1994-kısım3

1994-kısım4

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001-kısım1

2001-kısım2

2002-kısım1

2002-kısım2

2003

2004

2005

2006-kısım1

2006-kısım2

2006-kısım3

2006-kısım4

2006-kısım5

2007

2008

2009

2010 2011 2012

2013

2014 2015 2016
2017 2018

2019 Birim Fiyat (Türkçe)

2019 Analiz Kitabı (Türkçe)

2019 Unit Prices (in English)

2019 Cost Analysis (in English)

2019 Unit Prices (in Russian)

2019 Cost Analysis (in Russian)

2020 Birim Fiyat

Düzeltme

2021 Birim Fiyat (Türkçe)

2021 Analiz Kitabı (Türkçe)

2021 Unit Prices (in English)

2021 Cost Analysis (in English)

2021 Unit Prices (in Russian) 

2021 Cost Analysis (in Russian)

2021 Yılı Listelerine Yeni Giren Rayiç ve Birim Fiyatlar

2021 Yılı Listelerinde Tanımı/Tarifi/Analizi Değiştirilen Rayiç ve Birim Fiyatlar

2021 Yılı Listelerinden Çıkartılan Rayiç ve Birim Fiyatlar