Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)
Yüksek Fen Kurulu Kararları

 

KARAR NO KARAR TARİHİ KARARIN KONUSU

1955/60

06.04.1955 Müteahhit karı ve genel giderlerinin tespiti

1997/05

 27.01.1997  Ağ değişikliği onayı
2002/009 27.03.2002 Parasal sınır
2004/004 07.01.2004 Fiyat Anlaşmazlığı
2004/013 25.02.2004 Proje Bedeli Hesabı (Müşavirlik hizmetleri)
2004/014 14.01.2004 Özel Yeni Fiyat Yapılması ve Fiyat Anlaşmazlığı
2004/023 14.04.2004 Binaların Güçlendirme Proje Bedeli
2004/036 25.05.2004 Temel Sondaj Makinesi
2004/052 16.07.2004 Proje Bedelinin Hesaplanması
2004/054 16.07.2004 Malzeme Eskalasyon Fiyat Farkı Ödenmesi
2004/055 26.07.2004 İş Kalemlerinde Artışın Ödenebilmesi 
2004/075 26.08.2004 Uzay Sistem Çelik Çatı imalatında ödemeye esas poz tesbiti
2004/083 15.09.2004 Sözleşmede bulunmayan ilave iş artışının yapılması
2004/086 24.09.2004 Isı yalıtımlı Alüminyum Doğrama imali ve montajı
2004/089 27.09.2004 Perfore Asma Tavan İmalatı
2004/092 13.10.2004 Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme fiyatının ve fiyat farkı tespiti
2004/093 27.10.2004 Malzeme Ocakları ile ilgili Fiyat Farkı Ödenmesi
2004/096 27.10.2004 Sert Kaya Kazısının Birim Fiyat anlaşmazlığı
2004/103 24.11.2004 2001/2862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre fiyat farkları
2004/111 08.12.2004 Yeni Fiyat Tespiti
2004/115 22.12.2004 Fazla Ödemenin Tespiti ve Geri Alınması Yöntemi Konusundaki Anlaşmazlık
2004/121 22.12.2004 Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı
2004/122 29.12.2004 Revize Birim Fiyat
2005/005 05.01.2005 İksalı ve İksasız Kazı Pozlarında görüş ayrılığı
2005/006 05.01.2005 İş İskelesi Verilmesi
2005/008 18.01.2005 Piyasa Tespiti Alınan Faturaların İncelenmesi ve Fiyat Tespiti
2005/010 26.01.2005 Fore Kazık Deliği Makinesi
2005/011 26.01.2005 Geçikme Cezası Kesilme Yöntemi
2005/018 02.02.2005 İkmal İnşaatında ve Tesisat İşlerinde İş İskelesi
2005/021 10.03.2005 Tünel İksa ve Püskürtme Betonu Fiyatının İlave Olarak Verilmesi
2005/050 04.05.2005 Anahtar Teslim Götürü Bedelli Sözleşmede Yapılmayan İmalat kesintisi
2005/055 25.05.2005 Fore Kazık İmalatlarının Ödeme Pozunun Tespiti
2005/057 01.06.2005 Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşin Tasfiye Edilmesi
2005/058 09.06.2005 Geçici Kabul Eksiklikleri İçin Tutalan %3 lük Kesinti Tutarının Kesin Hesapta Ödenmesi
2005/066 22.06.2005 Anahtar Teslimi Götürü bedel Uygulama Projesi ve mahal Listesi
2005/069 30.06.2005 CTP Boru ve Özel Parçalarının Ödenmesinde Conta Bedelinin de Ayrıca Ödenmeyeceği
2005/070 30.06.2005 Genleşme derzleri Teknik Şartnamesi
2005/077 08.08.2005 2005 Yılına ait Ek İnşaat ve Tesisat Birim fiyatları
2005/090 07.09.2005 Kesin hesapta artışın ödenip ödenmeyeceği
2005/091 14.09.2005 İşin devamı, tasfiyesi veya feshi hususu
2005/092 17.09.2005 Fiyat farkı uygulanması
2005/093 14.09.2005 İşin devamı, tasfiyesi veya feshi hususu
2005/105 23.11.2005 Fiyat Anlaşmazlığı
2005/109 30.11.2005 Sosyal Konut
2006/002 22.02.2006 İlave İş Yapılması ve Sözleşme Yılı B.F. Belirlenmesi
2006/006 30.03.2006 Zarar Ziyan Tazmini
2006/007 12.04.2006 Beton Kırma ve Taşıma İşinde Fiyat Anlaşmazlığı
2006/008 22.03.2006 Zemin Emniyet Gerilmesi
2006/009 26.04.2006 Malzeme Ocak Yeri Değişikliği Yeni Birim Fiyat Tespiti
2006/010 04.05.2006 Ödenek Aktarılması
2006/011 10.05.2006 Geçici Kabul İtibar Tarihinin Tespit Edilmesi
2006/021 31.05.2006 İş Kalemi Miktarlarının Tespiti
2006/022 31.05.2006 Fiyat Farkı Uygulanması
2006/025 31.05.2006 2006 yılına ait ek inşaat ve Tesisat B.F.
2006/051 10.08.2006 Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarılması
2006/053 11.08.2006 Zemin, İstinat Duvarı proje Tadilatı
2006/054 23.08.2006 İşin Tavsiye Edilmesi ve Kesin Teminat İadesi
2006/055 05.09.2006 %10 Keşif Artışı Uygulanması
2006/057 06.09.2006 Yeni Birim Fiyatların Tespit Edilmesi
2006/064 02.11.2006 Ariyet Ocağı Değişikliği
2007/002 10.01.2007 Ses Yalıtımı ve Dış Cephe Taş Kaplama
2007/003 19.01.2007 Yaklaşık Olarak Belirlenen Analiz ve Birim Fiyat Pozlarının Fiyat Tespiti
2007/006 26.01.2007 İş Programı Uygulamaları ve Ödenek Aktarılması
2007/015 09.03.2007 Beton İmalat Gecikmesine Göre Süre Uzatımı Talebi
2007/017 07.03.2007 Çift Yakıtlı Yerine Dökme Dilimli Kazan İmalat Yapımı
2007/035 29.05.2007 Asansör İmalat Artışının Ödenip Ödenemeyeceği
2008/096 24.12.2008 Çelik Boru Tecritleri İçin Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı
2009/018 18.02.2009 Projede yer alıp, yüklenici teklifinde yer almayan imalatlar içim ödeme yapılıp yapılmayacağı
2009/077 02.07.2009 Kısmı gecikme cezası uygulanıp uygulanmayacağı
İmalat değişikliklerinde fiyat tespitinin ne şekilde yapılacağı
2009/097 01.09.2009

Teklif Birim Fiyatlı İşlerde İmalat Uygulamalarında Ortaya Çıkan Anlaşmazlıklar

2009/111 12.11.2009 Sözleşme Uygulamalarına İlişkin Görüş
2009/128 22.12.2009 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun
2010/061 09.06.2010 Devir Edilen İşlerde İş Bitirme Belgesinin Ne şekilde Alınabileceği
2010/076 16.08.2010 Yapı Denetimi Kanunu-İmtiyaz Hakkı
2010/079 30.09.2010 Kamu İhale Kurumunca ve Mahkemelerce Düzeltici İşlem Yapılan İşlerde Yapılacak İş ve İşlemler
2010/080 30.09.2010 Mali Acze Düşen Yüklenici İle Sözleşmenin Feshi Konusunda Yapılacak İş ve İşlemler
2010/081 08.12.2010 Tasfiye ile İlgili İş ve İşlemler, Yeni Yüklenici ile Yapılacak Sözleşme Şartları  
2011/003 02.02.2011 Yeni Birim Fiyat Oluştururken Taraflar Arasında Çıkan Uyuşmazlık
2011/005 23.03.2011

Yapimindan vazgeçilen imalat kalemlerinin fiyatinin tespiti

 
2011/018 08.08.2011 Detay projesi olmayan imalatın yaptırılıp yaptırılamayacağı ve yapımından vazgeçilen imalatlar için izlenecek yol  
2011/024 22.09.2011 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif fiyat üzerinden ödeme yapılıp yapılamayacağı
2011/032 12.10.2011 Özel Birim Fiyat Uygulamalarında İdare ile Yüklenici Arasında Yaşanan Uyuşmazlık
2011/035 16.11.2011 Yeni Birim Fiyat Tespiti konusunda idare ve yüklenici arasında yaşanan uyuşmazlık
2011/038 30.11.2011 Teknik Personel Taahhütnamesi - Meslek Grupları
2012/08 08.02.2012 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde zemin parametreleri hakkında yaşanan uyuşmazlık
2012/010 25.01.2012 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde projede yer alıp, yüklenici teklifinde yer almayan imalatların sözleşme bedeline dahil olup olmadığı
2012/013 29.02.2012 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde projede yer alıp mahal listesinde yer almayan imalatların sözleşme bedeline dahil olup olmadığı
2012/016 04.04.2012 İdare kusuru nedeni ile süre uzatımı verilen iş için fiyat farkı verilip verilemeyeceği
2012/027 18.05.2012 Teklif birim fiyatla sözleşmeye başlanan işlerde iş artışı
2012/031 13.06.2012 Proje Hazırlanması İhalesinde yapılması gereken jeoteknik çalışmalara ilişkin yükleniciye bedel ödenip ödenmeyeceği
2012/042 27.06.2012 Birim Fiyatla sözleşmeye başlanan işte süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı verilip verilemeyeceği
2012/045 08.08.2012 İş artışı anlaşmazlığı
2012/055 03.10.2012 Projeler arası uyuşmazlık ve yapımından vazgeçilen imalat kesintileri
2012/056 11.10.2012 Proje - mahal listesi uyuşmazlığı
2012/060 15.11.2012 Fiyat anlaşmazlığı
2013/003 09.01.2013 Proje ve mahal listesinde bulunmayan, yaklaşık maliyette yer alıp yerinde uygulanmayan imalatlar için sözleşme bedelinden kesinti yapılıp yapılamayacağı
2013/008 05.02.2013 Karşılıklı anlaşma ile iş süresinin kısaltılıp kısaltılamayacağı
2013/027 23.05.2013 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, uygulama projesinde bulunmayan ancak mahal listesi ve pursantaj cetvelinde yer alan iş kaleminin ödenmesi
2013/029 14.06.2013 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, proje ve teknik şartname ilişkisi
2013/033 04.07.2013 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, proje ve teknik şartname ilişkisi (eksiklik-uyuşmazlık)
2013/040 12.09.2013 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, uygulama yeri değişikliklerinde iş artışı/eksiliği yapılıp yapılamayacağı
2013/051 14.11.2013 2886 sayılı kanuna göre ihale edilen işte süre uzatımı ve ödenek aktarılması konusunda müteahhit sorumluluğu
2014/004 09.01.2014 Anahtar teslim götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen imalatlar ve yeni imalat kalemlerinin fiyatının belirlenmesi
2014/010 22.01.2014 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen imalatlar ve sözleşme bedelinin %80 inden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde yapılacak işlemler
2014/023 03.04.2014 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, sözleşme, proje ve yaklaşık maliyet ilişkisi
2018/031 15.08.2018 Yapı Yaklaşık Maliyetlerinin Güncellenmesi