Yapı Yaklaşık Maliyetinin Güncellenmesi hakkında Yüksek Fen Kurulu Kararı
28 Ağustos 2018

2018 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabının "Genel Hükümler ve Açıklamalar" bölümlerine yapı yaklaşık maliyetinin güncellenmesine dair eklenen not hakkındaki 27.08.2018 Bakan Onayı tarihli ve 2018/31 no.lu Yüksek Fen Kurulu Kararı için tıklayınız.