Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)
Taslaklar

TASLAK ÇALIŞMA

Havalandırma  ve Klima Sistemleri Genel Teknik Şartname Taslağı
Görüş Bildirimi için Gerekli Belgeler
Görüş ve Değerlendirme Formu