Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)
BİRİM FİYAT KİTABINDA YER ALAN MALZEMELERİN TEMİN YERLERİ

Rayiç ve Birim Fiyat listelerinde yer alan makina, inşaat malzemeleri, mekanik tesisat ekipman ve cihazları ile elektrik ekipman ve cihazlarının tamamı Türkiye'den temin edilebilir.

 

İnşaat Rayiç ve İmalatlarına ait Gruplandırılmış Poz Listeleri

Mekanik Tesisat İmalatlarına ait Gruplandırılmış Poz Listeleri

Elektrik Tesisat İmalatlarına ait Gruplandırılmış Poz Listeleri