Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı (1934)
BİRİM FİYAT KİTABINDA YER ALAN MALZEMELERİN TEMİN YERLERİ

 

Rayiç ve Birim Fiyat listelerinde yer alan makina, inşaat malzemeleri, mekanik tesisat ekipman ve cihazları ile elektrik ekipman ve cihazlarının tamamı Türkiye'den temin edilebilir.