DUYURU
13 Şubat 2019

2019 YILI YAYINLARIMIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, 1934 yılından bugüne kadar, ilgili mevzuat çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken bir yandan da yaptığı yayınlar ile inşaat sektöründe ortak terminoloji ve teknik şartnamelerin oluşturulmasında öncülük etmektedir.

Başkanlığımız, yeni bir yaklaşım ile ilk defa 2019 yılı için hazırlanan “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” ile yaklaşık 25 yıldır Türkçe basımı yapılmamış “İnşaat Genel Fiyat Analizleri” yayınlarının Türkçe basımı ile birlikte İngilizceye çevrilmesi çalışmalarını başlatmış ve tamamlamıştır. Bunun yanı sıra adı geçen bu yayınların Rusça’ya çevrilmesi çalışmasına da başlanılmıştır. Bu kapsamda, Ülkemizde üretilen yaklaşık 18.000 adet malzeme ve imalat çeşitliliğinin uluslararası düzeyde tanıtılması ile bu ürünlerin tamamının Türkiye’den temin edilebileceği hususu ilgililerin bilgisine sunulmuş olacaktır.

Başkanlığımızca yayımlanan bu yayınların sektörle ilgili dış temsilcilikler ile yurt içindeki başta üniversiteler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtım amacıyla dağıtılması planlanmaktadır. Böylelikle, gerek inşaat alanındaki tüm paydaşların temel başvuru kaynağı olan Bakanlığımız hizmetlerini Uluslararası düzeye açarak büyük bir boşluk doldurulmuş olacak, gerekse yurtdışından inşaat sektörü için gelen teknik heyetlerle, işbirliği ve koordinasyon imkânları artacaktır.

Bir sonraki aşamada ise; teknolojik imkanlar dahilinde; yayımlanacak olan söz konusu Türkçe, İngilizce ve Rusça yayınlarında inşaat sektöründeki malzeme, ürün ve imalatların yurtdışından da talep edilebilmesi ve yurtdışına tanıtımının yapılabilmesi amacıyla, ilgili yerli üreticilerin tanıtım ve iletişim bilgilerine dünyanın herhangi bir yerinden ulaşılabilmesi amacıyla karekod sistemi veya buna benzer bir sisteme geçilmesi planlanmaktadır.

Bununla birlikte, Birim Fiyat Poz numaraları ile ilgili olarak;

Başkanlığımız kurulduğu 1934 yılından beri, Rayiç, Analiz ve Birim Fiyatların tespitlerini yapmaya başlamış ve ayrıca Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 1955 tarihli kararı ile Müteahhit Genel Giderleri ve Karı oranı belirlenmiştir.

Eski yıllar dokümanları incelendiğinde, poz numaralarında (--.---) olarak Kodlama kurgusunun yapıldığı görülmüştür. (İlk 2 rakam: Grup kodu, İkinci 3 rakam ise 999 haneli olacak şekilde)

Zamanla gelişen yenilik ve teknolojik gelişmeler ile malzeme çeşitliliği gibi sebeplerle listelerin bu 999 haneye sığmamasına sebep olmuş ve zamanla rakamların sonuna (/) ile ayrılıp harf yada rakam ile Birim Fiyat Poz Numarasının Başına “Yenilendi” anlamında (Y.) harfi eklenmiş, bu durumlarda A03 - 22.080 - Y.23.176 -Y.18.110/01C01 - 04.714/P2B2 gibi 3’ten başlayıp 18 haneye çıkan pozlar oluşmuştur.

 

Gelinen bu aşamada, poz numaralarındaki bu karışık durumun, sonunun getirilmesi, kolaylaştırılması, sadeleştirilmesi, Uluslararası düzeyde anlaşılabilmesi ve gelecek nesillerin zorlanmadan devam ettirebilmesi amacıyla poz numaralarında yeni kodlama sistemine geçilmiştir.

Poz numaralarındaki yeni kodlama sistemimiz, uluslararası kodlama sistemine uygun   (--.---.----) olarak  (11) hane şeklinde tasarlanmıştır. Buradaki,

İlk 2 rakam – Grup Kod’unu

Ortadaki 3 rakam Rayiç yada Birim Fiyat Grup Kodunu

Son 4 rakam ise Malzeme ya da Kapasite Listesini

İfade etmektedir.

Bu durumda 2019 yılından itibaren Ana Grup kodları;

İnşaat Rayiçleri  (10.---.---- )

İnşaat Birim Fiyatları (15.---.---- )

Mekanik Tesisat Rayiçleri (İleriki yıllarda planlanmaktadır.) (20.---.---- )

Mekanik Tesisat Birim Fiyatları (25.---.---- )

Elektrik Tesisat Rayiçleri (İleriki yıllarda planlanmaktadır.) (30.---.---- )

Elektrik Tesisat Birim Fiyatları (35.---.---- )

Olarak düzenlenmiş ve poz numaralarına yıllardır yeni poz numaralarının eklenmesiyle ortaya çıkan karmaşaya son verilmiş, poz numaraları yeni bir sistem çerçevesinde yenilenmiş ve bu yıl yapılacak yayınlarda bu yeni poz numaraları kullanıma sunulmuştur.

Ayrıca, tüm bu işlemler yapılırken 10 grup olan mekanik tesisat işleri grubu 8 grup olarak, inşaat işlerinde ise, iş süreçleri sırası iş programı mantığıyla yeniden düzenlenmiş, bunlarla birlikte tüm gruplarda malzeme ve ürün çeşitliliği, gruplar içerisinde yerleri değiştirilerek uyumlu hale getirilmiştir.

Sonuç olarak; poz numaralarına yıllardır yeni poz numaralarının eklenmesiyle ortaya çıkan karmaşaya son vermek amacıyla poz numaraları yeni bir sistem çerçevesinde yenilenmiş ve bu yıl yapılacak yayınlarda bu yeni poz numaralarının kullanıma sunulması sağlanmıştır. (Türkçe Birim Fiyat Yayınlarımızda belli bir süre için yeni pozların yanında eski pozlarda yer alacaktır.)

Bu bağlamda;

2019 yılı için hazırlanmakta olan “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” ile “İnşaat Genel Fiyat Analizleri” kitapları, yeni poz numaralarını da içerecek şekilde;

1- Türkçe “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı”,

2- İngilizce “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı”,

3- Rusça “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı”,

4- Türkçe “İnşaat Genel Fiyat Analizi Kitabı”,

5- İngilizce  “İnşaat Genel Fiyat Analizi Kitabı”

6- Rusça  “İnşaat Genel Fiyat Analizi Kitabı”

Olmak üzere 6 ayrı kitap olarak hazırlanmaktadır. İlk aşamada Türkçe - İngilizce Birim fiyat kitabı ile Türkçe - İngilizce Genel Fiyat analizleri yayınlanacak olup bilgi içerikleri de kullanım ve karşılaştırma kolaylığı açısından aynı sayfalara denk getirilmiştir. Bu kitapların en kısa zamanda basımı gerçekleştirilecek ve sektörün hizmetine sunulacaktır.

Adı geçen 6 yayınımızın temin yeri İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’dür. Yayınlarımızın tamamlanıp temin edileceğine ait bilgilendirme, www.csb.gov.tr web sitesinin Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı bölümünde veya direk Başkanlığımız https://yfk.csb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.