KONFERANS
12 Aralık 2017

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca ortaklaşa kamu ihaleleri sonrasında ortaya çıkan sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin müzakere edildiği bir konferans düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantıda Yüksek Fen Kurulu Başkanımız Mehmet ÖZKAN açılış konuşması yapmıştır. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu adına kurul üyelerimiz Hayrettin YILMAZ, Hüseyin ÇELİK ve Levent TÜZÜN oturumlarda konuşmacı olarak yer almıştır. Geniş bir katılımcı kitlesinin yer aldığı konferansa başta Sayıştay Başkanlığından bazı daire başkan ve üyeleri ile Kamu İhale Kurumu yetkilileri olmak üzere bazı üniversitelerimizden öğretim üyeleri ve Türkiye genelinden kamu kurum ve kuruluşları yönetici ve kamu ihalelerinden sorumlu personel ile katılmışlardır.